Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2009

Η Ξένη Γλώσσα στον Εργασιακό Χώρο - Μύθοι και Αλήθειες

* Το άρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ και αργότερα αναδημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Ξενόγλωσσης Παιδείας  Τ ο σχετικά πρόσφα το στη χώρα μας ενδιαφέρον και η αυξημένη ζήτηση προγραμμάτων Ειδικών Γλωσσικών Μαθημάτων για Επαγγελματίες όπως έχει αποδοθεί στην Ελληνική ο όρος Language   for   Specific   Purposes   ( LSP ), είχε σαν αποτέλεσμα την ανάλογη αύξηση στην προσφορά για τέτοιου είδους μαθήματα από μεγάλη μερίδα ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών οργανισμών και μεμονωμένων καθηγητών.  Η επιλογή ωστόσο και για άτομα, οργανισμούς και εταιρίες δεν είναι πάντοτε εύκολη καθώς η ενημέρωση για τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα τέτοιο γλωσσικό πρόγραμμα βρίσκεται μόνο σε πολύ ειδικά συγγράμματα και δημοσιεύσεις δυσπρόσιτες στο μέσο αναγνώστη. Έτσι, πολύ συχνά, παρατηρείται το φαινόμενο της επιλογής με μόνο κριτήριο το κόστος. Με πολύ απλά λόγια, εταιρίες και οργανισμοί προσλαμβάνουν στη βάση περίπου του μειoδοτικού διαγωνισμού.      Τι είναι τα Ειδικά Γλωσσικά Μαθήματα